buma sterma sena

 

PiratenCombinatiedrechtsteden is een legale"internetpiraat"


wij voldoen aan de eisen die de Nederlandse wet stelt aan radiostation dat uitzend via internet.
de muziekstukken zijn auteursrechtelijk beschermt , wij hebben toestemming voor het gebruik verkregen van buma/sterma en sena.
het gebruik van de muziekstukken anders dan beluisteren ten eigen genoegen of reproduceren  voor eigen oefening studie of gebruik is uitdrukkelijk verboden
het is verder niet toegestaan de muziekstukken te verkopen te wederverkopen of te spreiden.